Vaša otázka

Vaša otázka

Potrebujete právnu radu, alebo chcete spísať zmluvu, založiť obchodú spoločnosť či podať žalobu? S tým všetkým Vám môže pomôcť online advokát. Nemusíte navštevovať advokátsku kanceláriu, právne služby teraz môžete čerpať aj z pohodlia Vášho domova či kancelárie. Vieme Vám pomôcť s nehnuteľnosťami, zmluvami, podnikaním, majetkom, ale aj s uplatňovaním a ochranou Vašich práv. Chcete vedieť, či môžeme pomôcť aj vám?

Naša odpoveď + Platba

Na vašu otázku dostanete v krátkej dobe odpoveď od advokáta. Pokiaľ pôjde o jednoduchú právnu radu, bude Vám poskytnutá pro bono, teda zdarma. V ostatných prípadoch Vám advokát ponúkne riešenie Vašej situácie a oboznámi Vás s ďalším navrhovaným postupom. Súčasťou ponuky bude zoznam podkladov potrebných pre spracovanie veci, časový rámec, v ktorom je možné právnu službu poskytnúť a cena za klientom požadovanú právnu službu. Ak budete ponuku akceptovať, bude Vám vystavená zálohová faktúra. Po jej uhradení a obdržaní potrebných podkladov advokát spracuje Vašu vec v súlade s navrhnutým riešením.

Pohodlie

Služby online advokáta sú pohodlné, môžete ich čerpať bez ohľadu na Vaše časové možnosti, a to odkiaľkoľvek.

Nezáväznosť

Prvý kontakt s advokátom Vás navedie na riešenie Vašej situácie, získate predstavu o časovej a finančnej náročnosti. Do tej doby nič neplatíte. Rozhodnutie, či službu využijete, si môžete dobre premyslieť.

Cena

Cenu za požadovanú právnu službu sa dozviete vopred. Vzhľadom na zjednodušenie procesov pri poskytovaní právnych služieb online bude cena veľmi priaznivá.

Spracovanie veci advokátom

Po schválení cenovej ponuky a uhradení ceny za požadované právne služby Vašu vec spracuje advokát. Výsledok dostanete v predom stanovenej lehote emailom, prípadne iným vhodným spôsobom.
Erik Jurista
Erik Jurista
Advokát

Spokojnosť klienta

Cieľom online advokáta je predovšetkým spokojnosť klientov. Dosahujeme ju flexibilitou, kvalitou odvedenej práce, ľudským prístupom a priaznivou cenotvorbou. Služby online advokáta preto môže využiť každý.

Chcete to vyskúšať?